ЖИВА ИСТОРИЈА, ЖИВА ПРИРОДА

Проектот „Жива историја, жива природа 2“ со кратенка LhiLna II  е продолжение на проектот „Жива историја, жива природа“. Овој проект е фокусиран на одржлив развој на вклучените области на Алмопија и Новаци, преку промоција на туризам кој е фокусиран на природните карактеристики и нивната промоција преку иновативни методи.

Водечки линии на овој проект, се креацијата на оригинални уметнички дела, нови методи за промоција на туризам, развој на мобилни апликации кои ќе ја подобрат ориентацијата на посетителите и инфраструктури зафати карактеристични за овие две погранични области.  Во целина, проектот е насочен кон иновативна документација на богатото локално наследство, подигање на свесноста за заштита на овие област и секако одржлив развој.

Проектот е финансиран од прекуграничната програма на предпристапни фондови (ИПА)  за Грција и ПЈР Македонија.

КРАЈНИОТ НАСТАН СЕ ОДРЖА ВО АЛМОПИЈА НА 6ти април 2015

ПРОЧИТАЈТЕ СЀ ЗА НЕГО ВО НАШИОТ НАЈНОВ БИЛТЕН!

ДНЕВЕН РЕД

Lhi-Lna-Invitation

КРАТОК ПРИКАЗ НА ДИГИТАЛНАТА ИЗЛОЖБА

Еден од деловите на дигиталната изложба ќе биде документирањето на постапката за уметничка креација во Алмопија. Уметниците зборуваат и ги искажуваат своите мисли за локациите на Алмопија и за нејзиното културно наследство, додека се обидуваат да создадат едно оригинално уметничко дело во тек на 10 дена.

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ ЗА ФОТОГРАФИЈА

nagradi-1

Со изложба на која беа презентирани најдобрите фотографии, со доделување на сертификати за учество и награди за најдобрите фотографии во рамките на три конкурси за најдобра фотографија, заврши еднонеделната школа за фотографија во рамките на проектот „ Жива историја, жива природа 2“.

Види повеќе…

MARIOVO-01

ПЛАНИНАРСКА ТУРА НИЗ МАРИОВО

Планинарскиот марш во склоп на прекуграничниот проект со Грција „Жива историја – жива природа 2“, беше реализиран на 22 мај 2016. Овој марш,  предизвика голем интерес кај населението во овој регион. Повеќе од 160 планинари  ги посетија двете планинарски тури.

Види повеќе…

ВТОРА РАБОТИЛНИЦА ЗА ТУРИСТИЧКИ РАБОТНИЦИ

Во рамките на проетот „Жива историја, жива природа 2“ се одржа втората работилница за туристички работници на тема „Нови маркетинг технологии за промоција на туристичките патеки на територијата на општина Новаци“. Експерти ги обучуваа и дебатираа со дваесеттина туристички работници, претставници на туристички агенции и водичи за модерните начини и техники за промоција на богатото културно, природно и историско наследство со кое располага општината.
Види повеќе…
Проектот „Living history-Living nature II (Жива историја, жива природа II) беше одобрен од Управниот одбор на програмата ИПА ЦБЦ „Грција – поранешната Југословенска Република Македонија“ и ќе се имплементира во текот на 2015 и 2016 година. Овој проект го следи проектот „Living history-Living nature (Жива историја, жива природа)“ и ќе изврши уште поголемо влијание во избраната област, зголемувајќи ја свеста за културното наследство и заштитувајќи го со голем број активности.

Една од активностите е имплементација на работилница со студенти од Училиштата за архитектура во текот на летото 2015. За повеќе информации, бидете во тек!

ИПА прекуграничната програма помеѓу Грција и ПЈР Македонија 2007 – 2013 е програма за соработка, кофинансирана од Европската Унија во рамките на инструментот за предпристапна помош (ИПА). Програмата е фокусирана на промоција на одржлив економски и социјален развој, во прекуграничните области како и помош при остварување на соработка која има за цел адресирање на заеднички предизвици во полињата на: околина, природно и културно наследство како и јавно здравство. Глобалната цел на програмата е да го охрабри обединувањето на програмската област преку промовирање на одржлив локален развој. Вкупниот буџет на програмата за периодот 2007 – 2013 е 31.549.722,00 €.

ЗА ПРОЕКТОТ

Двете погранични општини Алмопија и Новаци се карактеризираат со богати пејзажи и изобилство на културни и историски споменици, кои можат да се збогатат и да бидат во функција на клучниот социо-економски развој во целата област. Сепак, голем број на овие места не се соодветно документирани и остануваат неистражени, иако се карактеризирани од особена важност од стана на локалните и централните власти.

HISTORICAL PLACES

DOCUMENTATION, DIGITALIZATION, REPRESENTATION, RESTORATIONS (House of Kalesh Angja, Church St.Dimitrija in Gradeshnica, Restoration of bridge and windmill in Zovik).

NATURAL PLACES

DOCUMENTATION, DIGITALIZATION, REPRESENTATION (Thermal baths in Loutra, Waterfall at Brnik, Village Budimerci, River Gradeshka, Black Forest at Orma, Mountain Pinovo and many more).

APPLICATIONS

UPCOMING : – 3D – Digital Exchibition – Database on historical places

ПАРТЕНРИ

NOVACI
ALMOPIA