2

Втора средба за напредок

Записник од средбата:

На средбата учествуваа претставници од двете општини и организациите што имаат улога на надворешна поддршка на проектот, како од Грција, така и од нашата земја. Учесниците на средбата се следните:

Details