new-deadline1

Почетна средба

Во четврток на 24 декември 2013, во 11:30 часот во Аридеа, Грција, во просториите на општината Алмопија, ќе се одржи почетната средба на сите партнери од проектот „Жива историја – жива природа“, по покана од водечкиот финансиски партнер (општина Алмопија). На средбата учествуваа следните лица: Лазар котевски, градоначалник на Новаци – ВП1 Пасоис Димитриос, градоначалник…

Details