2

Τρίτη συνάντηση εργασίας

Η τρίτη συνάντηση εργασίας έλαβε χώρα στις 6 Οκτωβρίου 2014, στο Νόβατσι. Επρόκειτο για μια γόνιμη συνάντηση που έδωσε στους εταίρους τη δυνατότητα να ενημερώσουν όλες τις πληροφορίες σε σχέση με το έργο. Ο Δήμος του Νόβατσι παρουσίασε τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Την οικία της Calesh Anga στη Σταραβίνα, τη…

Details