4-2

Четврта средба за напредок

На 5 декември 2014, во 11:00 часот во Аридеа, Грција, во просториите на општината Алмопија, се одржа четвртата средба за напредок на сите партнери од проектот „Жива историја – жива природа“, по покана од водечкиот финансиски партнер (општина Алмопија). На средбата учествуваа следните лица: Димитрис Бинос, градоначалник на Алмопија – ВП2 Игорче Ристески, претставник на…

Details