Отворена покана за студентите од Архитектонското училиште

14 СТУДЕНТИ 7 ДЕНА 7 ЛОКАЛИТЕТИ НА АЛМОПИЈА 7 ПРЕДЛОЗИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ОД МАЛ РАЗМЕР 2 ОД НИВ ЌЕ БИДАТ СПРОВЕДЕНИ Во рамките на проектот „Lhi-Lna II“, чие спроведување само што треба да започне, во општината Алмопија ќе се изведе летна работилница. По отворен повик, ќе бидат избрани четиринаесет студенти од Архитектонското училиште од Грција…

Details