digital

Дигиталната изложба е онлајн!

Дигиталната изложба на уметничките дела за Алмопија веќе е поставена онлајн! Сите посетители можат да ја посетат и да ги погледнат делата во висока резолуција, да ги слушнат уметниците кои ги објаснуваат своите мисли, да научат за оригиналните локации што станаа нивна инспирација и да се информираат за методологијата на постапката! Сите одлики се достапни…

Details