10

Средба за проектот Lhi-Lna Сите страни на еден комплексен проект за Алмопија

На 6 април 2015, во хотелот „4 годишни времиња“ во бањите Пожар до Аридеа, со голем успех се одржа Средбата за резултатите од проектот Lhi-Lna. Беа претставени сите аспекти на овој комплексен проект, и тоа секој аспект од специјалистот што го исполни. Од особен интерес беа препораките на членовите на заедничкиот Технички секретаријат („Joint Technical…

Details