„Нови маркетинг технологии за промоција на туристичките патеки на територијата на општина Новаци“

Дваесетина туристички работници од регионот присуствуваа на обуката за модерните начини и техники за промоција на општина Новаци. На оваа обука експертите на претставниците на туристички агенции и туристичките водичи им презентираа како поефикасно и поинтересно да ги претставуваат културното, природното и историското наследство на општина Новаци. На работилницата беа презентирани начините на вмрежување како…

Details