ПОВИК ЗА ПРИЈАВА НА УЧЕСНИЦИ НА ПЛАНИНАРСКА ТУРА

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива историја – жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува повик за заинтересирани учесници, претставници на планинарски клубови, планинари и љубители на планината за учество на планинарска тура за промоција на природните и историските патеки во Општина Новаци, во рамките на овој проект.…

Details
priracnik

Прирачник за обука за Туристички работници

Овие прирачници се користеа за обука на туристички работници од овој регион. Тие содржат: Презентација на туристичките ресурси на Општината Промоција на туристички патеки како алатка за заштита на природното и културно-историското наследство Обука на туристичките работници за користење на новите технологии за маркетиншка прзентација на туристичките патеки   Оваа публикација е изготвена со помош…

Details

КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ФОТОГРАФИЈА (2)

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива историја – жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува конкурс за најдобра фотографија од една селектирана локација: Црква Св.Димитрија во с.Градешница, во рамките на активноста 5.1 Вклучување на уметноста – Крстопати на природата и историјата во рамките на овој проект.

Конкурс…

SKW-MK

Втора работилница за туристички работници за „Нови маркетинг технологии за промоција на туристичките патеки на територијата на општина Новаци“

Во рамките на проетот „Жива историја, жива природа 2“ се одржа втората работилница за туристички работници на тема „Нови маркетинг технологии за промоција на туристичките патеки на територијата на општина Новаци“. Експерти ги обучуваа и дебатираа со дваесеттина туристички работници, претставници на туристички агенции и водичи за модерните начини и техники за промоција на богатото културно, природно…

Details

КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ФОТОГРАФИЈА

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива историја – жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува конкурс за најдобра фотографија од една селектирана локација: Излетничко место на река Коњарка, во рамките на активноста 5.1 Вклучување на уметноста – Крстопати на природата и историјата во рамките на овој проект.

Конкурс…