5
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και από τους δυο Δήμους και τους φορείς που δρουν ως εξωτερική υποστήριξη του έργου και για τις δυο χώρες.
Η συνάντηση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των δυο δημάρχων, οι οποίοι τόνισαν ότι το έργο είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη διασυνοριακή περιοχή και είναι ένα καλό παράδειγμα μιας αποτελεσματικής και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των δήμων και από τις δύο χώρες. Και οι δύο τόνισαν τη σημασία του προγράμματος διασυνοριακής διασυνοριακής συνεργασίας .
Μετά τους χαιρετισμούς, και οι δύο δήμαρχοι προέβησαν σε δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ .
Ο οικοδεσπότης Δήμος Νόβατσι, προέβαλε στα πλαίσια προώθησης του έργου στα Μ.Μ.Ε., δυο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ σε παραγωγή της τηλεόρασης “Τέρα” από τα “Μπίτολα”. Το πρώτο ντοκιμαντέρ ήταν για την παρουσίαση του έργου σε γενικές γραμμές , παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα και τους φορείς εκτέλεσης, και η δεύτερη ήταν για την Kalesh Anga , της οποίας το σπίτι είναι υπό ανακατασκευή στο πλαίσιο του έργου.
Ο επισκέπτης Δήμος Αλμωπίας παρουσίασε παραλλαγές του πακέτου επικοινωνίας/πληροφοριακού υλικού που συζητήθηκαν από τους δύο εταίρους.
Οι διαχειριστές του έργου συμφώνησαν ότι η εφαρμογή είναι σε θέση μέχρι στιγμής.
Ο κ. Νίκος Τσίμας έδωσε μια αναλυτική επεξήγηση του Πακέτου Εργασίας 4, την εμπλοκή των εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του έργου και την προώθηση του έργου .
Τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων εξής:

  • Θα υπάρξει μια μικρή τροποποίηση για τις δράσεις αποκατάστασης του Δήμου Νόβατσι μέχρι τον Ιουνίο 2014.
  • Θα υπάρξει μια μικρή τροποποίηση για το Δήμο Αλμωπίας, για τις δράσεις 3.1 και 3.3, οι οποίες προτείνεται να διαρκέσουν μέχρι τον Αύγουστο του 2014, η παράταση αυτή είναι αναγκαία λόγω της επανάληψης του ανοιχτού διαγωνισμού που περιλαμβάνει έρευνες πεδίου και ψηφιακές δράσεις.
  • Η εν λόγω αίτηση τροποποίησης θα μπορούσε να περιλαμβάνει την τροποποίηση του κόστους προσωπικού σε κόστη εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (μόνο για το Δήμο της Αλμωπίας), επειδή υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση από τις διαδικασίες χορήγησης έγκρισης από τους φορείς αδειοδότησης στην Ελλάδα. Η καθυστέρηση αυτή αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω των εκλογών στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 18 Μαΐου .
  • Το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη της λίστας των καλλιτεχνών ( WP 4 ) πρέπει να Απρίλιο του 2014 και για τους δύο εταίρους. Οι δύο εταίροι θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια της επιλογής, δεδομένου ότι κάθε πρόγραμμα κατοίκησης θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες από τις δύο χώρες.
  • Το πακέτο επικοινωνίας αναμένεται στο τέλος του Μαρτίου 2014.
  • Θα υπάρχει μια άμεση επικοινωνία με την ελληνική εταιρεία πληροφορικής και των δύο δήμων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαιτήσεις για τη δικτυακή πύλη .

Η τρίτη συνάντηση συντονισμού θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2014, σύμφωνα με το σχέδιο του έργου. Ωστόσο, τα μέλη και των δύο ομάδων έργου θα κρατήσει σχετικά με την συχνή επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .