14 ΦΟΙΤΗΤΕΣ
7 ΗΜΕΡΕΣ
7 ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
2 ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Lhi-Lna II» του οποίου η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει, θα λάβει χώρα ένα ανοικτό καλοκαιρινό εργαστήρι στο Δήμο Αλμωπίας. Θα επιλεγούν δεκατέσσερις μαθητές Αρχιτεκτονικών Σχολών από την Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά από μια ανοικτή πρόσκληση. Θα φιλοξενηθούν στην Αλμωπία και θα λάβουν μέρος σε μια ξενάγηση από δύο επαγγελματίες οδηγούς προκειμένου να προτείνουν τρόπους αναβίωσης των τοποθεσιών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του έργου «Lhi-Lna». Οι εργασίες του εραστηρίου θα καλυφθούν από τα κοινωνικά μέσα ως μέσο καταγραφής με crowd sourcing.

Ο απώτερος στόχος του εργαστηρίου είναι η μελέτη των πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών ως πόλων έλξης, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση για την προστασία τους.

Οι συμμετέχοντες δεν επιβαρύνονται με το κόστος συμμετοχής ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική συνεισφορά.

Καλύπτονται τα έξοδα μεταφοράς από/προς τη Θεσσαλονίκη, η διαμονή, η πλήρης διατροφή, τα υλικά σχεδίασης και η μονοήμερη ξενάγηση στην Αλμωπία.

 

          Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ