4-2

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 11.00 π.μ. στην Αριδαία, στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αλμωπίας έλαβε χώρα η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου «Living history-Living nature» μετά από πρόσκληση του Οικονομικού Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Αλμωπίας).

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν:

 • Δημήτρης Μπίνος, Δήμαρχος Αλμωπίας – LP2
 • Igorce Risteski, Εκπρόσωπος του Δήμου του Νόβατσι – LP1
 • Νίκος Τσίμας, Επιστημονικός συνεργάτης – LP2
 • Σαπφώ Παπαδοπούλου, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Αλμωπίας – LP2
 • Μαρία Παπασπύρου, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Αλμωπίας – LP2
 • Marina Kitanosy, Εξωτερική εμπειρογνώμονας – LP1
 • Ιωάννης Μουρατίδης, Εξωτερικός εμπειρογνώμονας – LP2
 • Στεφανία Γιώτα, Εξωτερική εμπειρογνώμονας – LP2
 • Ανδρονίκη Ζελέγκου, Διερμηνέας – LP2
 • Igor Nedelkovski, Υπεργολάβος – LP1
 • Blagojce Nikolovski, Υπεύθυνος για τις κάμερες και τις φωτογραφίες του Δήμου του Νόβατσι – LP1
 • Σάκης Θεοδωρίδης, Δημοσιογράφος
 • Τάσος Καλαϊτζής, Δημοσιογράφος
 • Χρήστος Παπαδόπουλος, Δημοσιογράφος

Μετά την εξακρίβωση της απαρτίας, η συνεδρίαση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα από το Δήμαρχο της Αλμωπίας Ο Δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη για τέτοιου είδους ενέργειες, που αναδεικνύουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των περιοχών του Νόβατσι και της Αλμωπίας, αντίστοιχα.

Εκ μέρους του Δημάρχου του Νόβατσι, ο κ.Igorce Risteski, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, τόνισε στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των εταίρων έως αυτό το σημείο και προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους στην επόμενη συνάντηση, η οποία προγραμματίστηκε για τις 16 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Δήμου του Νόβατσι.

Θέματα προς συζήτηση:

 • Σύντομη ενημέρωση του έργου για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014
 • Παρουσίαση της συνεργασίας έως αυτό το σημείο
 • Παρουσίαση – αναφορά των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση από τον Οικονομικό Επικεφαλής Εταίρο 2 (FLP2) κατά την περίοδο παράτασης.
 • Γενικά ζητήματα διαχείρισης του έργου
 • Συζήτηση για το έργο Lhi-Lna II

Ο κ.Νίκος Τσίμας, επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Αλμωπίας, παρουσίασε το έργο και τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν έως τώρα από τον LP2, αναφερόμενος στα ζητήματα προϋπολογισμού και τους βασικούς στόχους. Ανέφερε ότι η διάρκεια του έργου παρατάθηκε για τέσσερις μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα ολοκληρωθούν οι ενέργειες WP3, WP4 και WP5 σε σχέση με τις έρευνες πεδίου, το σχεδιασμό των ιστορικών και φυσικών μονοπατιών, καθώς και τη σήμανση των μονοπατιών. Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες έχουν ξεκινήσει ήδη και βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης.

Έγινε επίσης μια ενημέρωση σε σχέση με τις ενέργειες του Δήμου του Νόβατσι για την περίοδο αναφοράς από την κα Marina Kitanosy, εξωτερική εμπειρογνώμονα του Δήμου του Νόβατσι.

Ο κ. Igor Nedelkovski, υπεργολάβος του Δήμου του Νόβατσι, παρουσίασε την ψηφιακή έκθεση των έργων των καλλιτεχνών και από τις δύο περιοχές και τη διαδραστική εφαρμογή στο διαδίκτυο που σχεδιάστηκε από τον LP1. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να αλληλεπιδράσουν με την ψηφιακή έκθεση, η οποία συγκεντρώνει πολλά ενδιαφέροντα και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Τέλος, έλαβε χώρα μια συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων σχετικά με γενικά ζητήματα διαχείρισης του έργου, καθώς και του έργου Lhi-Lna II, το οποίο εγκρίθηκε ήδη. Συγκεκριμένα,  η συζήτηση αφορούσε τους τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου κατά την υλοποίηση των ενεργειών Lhi-Lna II.

Σε αυτό το σημείο στις 13.30 μ.μ η συνάντηση ολοκληρώθηκε.

η συνάντηση ολοκληρώθηκε.