Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2013, στις 11.30 π.μ. στην Αριδαία, στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αλμωπίας έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου «Living history-Living nature» μετά από πρόσκληση του Οικονομικού Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Αλμωπίας).

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν:

 • Lazar Kotevski, Δήμαρχος του Νόβατσι – LP1
 • Πασόης Δημήτριος, Δήμαρχος Αλμωπίας – LP2
 • Βότσαρη Ελευθερία, Υπεύθυνη επικοινωνιών και τεχνικής υποστήριξης Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
 • Καλδερεμτζή Δέσποινα, Αντιδήμαρχος Αλμωπίας  – LP2
 • Θεοδωρίδης Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος Αλμωπίας – LP2
 • Χρήστου Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος Αλμωπίας – LP2
 • Katerina Chukaleska, Διαχειρίστρια έργου – LP1
 • Kristina Pavloski, Βοηθός έργου – LP1
 • Biljana Spirkoska, Υπεύθυνη οικονομικών – LP1
 • Igorce Risteski, Εκπρόσωπος του Δήμου του Νόβατσι – LP1
 • Τσίμας Νίκος, Επιστημονικός συνεργάτης – LP2
 • Παπαδοπούλου Σαπφώ, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Αλμωπίας – LP2
 • Χριστοπούλου Μαρία, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Αλμωπίας – LP2
 • Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλμωπίας – LP2
 • Χαριζόπουλος Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αλμωπίας – LP2
 • Ιωαννίδης Ισίδωρος, Συνεργάτης του Δήμου Αλμωπίας– LP2
 • Αβραμίδου Σοφία, Γραμματέας του Δημάρχου Αλμωπίας – LP2
 • Παπασπύρου Μαρία, Γραμματέας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Αλμωπίας – LP2
 • Ιωάννης Μουρατίδης, Εξωτερικός εμπειρογνώμονας – LP2
 • Ελευθεριάδου Όλγα, Εξωτερική εμπειρογνώμονας – LP2
 • Αγοραστίδου Μαρίνα, Εξωτερική εμπειρογνώμονας – LP2
 • Ζελέγκου Ανδρονίκη, Διερμηνέας – LP2
 • Nikolovski Blagojce, Υπεύθυνος για την κάλυψη από κάμερες και φωτογραφίες του Δήμου του Νόβατσι – LP1
 • Kuleski Lazar, Οδηγός – LP1

Μετά την εξακρίβωση της απαρτίας, η συνεδρίαση αρχίζει με τους λόγους των Δημάρχων Και οι δύο Δήμαρχοι επεσήμαναν την ανάγκη για τέτοιου είδους ενέργειες, που αναδεικνύουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των περιοχών του Νόβατσι και της Αλμωπίας, αντίστοιχα.
Θέματα προς συζήτηση:

 

 1. Σύντομη παρουσίαση του έργου.
 2. Παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος, των αρμοδιοτήτων και των προφίλ των εταίρων, των δραστηριοτήτων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου.
 3.  Σχέδιο επικοινωνίας.
 4.  Σύσταση της συντονιστικής επιτροπής.
 5.  Συζήτηση επί θεμάτων εφαρμογής.

Για το θέμα 1

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης του έργου «Living history-Living nature», έγινε μια παρουσίαση από τον Νίκο Τσίμα, επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας, ο οποίος επεξήγησε την κεντρική ιδέα και τη μελλοντική πρόοδο (ανάγκες και απαιτήσεις).

 Για το θέμα 2

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης του έργου «Living history-Living nature», έγινε μια σύντομη παρουσίαση από την Katerina Chukaleska, υπεύθυνη έργου του επικεφαλής εταίρου, η οποία παρουσίασε τις ευθύνες και των δύο εταίρων και περιέγραψε το προφίλ, τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου για τους δύο εταίρους.

Για το θέμα 3

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης του έργου «Living history-Living nature», έγινε μια παρουσίαση από την Όλγα Ελευθεριάδου, εξωτερική εμπειρογνώμονα του Δήμου Αλμωπίας, προσδιορίζοντας τη συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του προγράμματος, τις ομάδες-στόχους, τις ενέργειες και τα εργαλεία, τους δείκτες επίτευξης και τους οικονομικούς πόρους.

Για το θέμα 4

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης του έργου «Living history-Living nature», η διευθύνουσα επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους και των δύο εταίρων οι οποίοι θα οριστούν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης. Ο ρόλος της συντονιστικής επιτροπής είναι η υποστήριξη και ο συντονισμός της υλοποίησης του έργου. Τα μέλη του θα είναι σε συνεχή επικοινωνία καθ ‘όλη τη διάρκεια της εφαρμογής .

 Για το θέμα 5

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα ζητήματα εφαρμογής , οι συμμετέχοντες εταίροι συμφώνησαν πως ότι αφορά στο «Πακέτο Εργασίας 2:  Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» είναι καλύτερα να ελέγχεται από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία.