14 СТУДЕНТИ
7 ДЕНА
7 ЛОКАЛИТЕТИ НА АЛМОПИЈА
7 ПРЕДЛОЗИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ОД МАЛ РАЗМЕР
2 ОД НИВ ЌЕ БИДАТ СПРОВЕДЕНИ

Во рамките на проектот „Lhi-Lna II“, чие спроведување само што треба да започне, во општината Алмопија ќе се изведе летна работилница. По отворен повик, ќе бидат избрани четиринаесет студенти од Архитектонското училиште од Грција и поранешната Југословенска Република Македонија. Ќе бидат сместени во Алмопија и ќе ги водат два професионални ментори за да се предложат начини за ревитализација на локалитетите документирани во проектот „Lhi-Lna“. Работилницата ќе биде опфатена во социјалните медиуми како начин за документација преку отворена ангажираност (crowd sourcing)

Крајната цел на работилницата е изучување на културните и природните локалитети и места од интерес, зајакнувајќи го локалниот развој и одгледувањето на свеста за нивната заштита.

За учесниците нема трошоци за учество или поинакво финансиско учество.

Трошоците за превоз од/до Солун, сместување, исхрана, набавка на материјали и еднодневна прошетка низ Алмопија се обезбедени.

ПОВИКОТ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН ВО ПОЧЕТОКОТ НА ФЕВРУАРИ