FLYER-ENG

Ликовната колонија во Алмопија траеше од 26 август до 4 септември 19-те избрани уметници се:

 1. Адамидис Александрос
 2. Авгитиду Ангелики
 3. Ѓорѓиевски Златко
 4. Зорба Сотирија
 5. Зафировска Христина
 6. Кумарјану Елеана
 7. Ламбреца Димитра
 8. Макаријовски Дејан
 9. Мастројанаки Виргинија
 10. Мата Василики
 11. Иконому Марија
 12. Папахаџи Фотини
 13. Папајанакис Јоанис
 14. Петровски Панде
 15. Полихронакис Захариас
 16. Провата Елени
 17. Стојановски Игор
 18. Јанев Сашко
 19. Јерокоста Василики

Само Папајанакис Јоанис не успеа да присуствува на работнилницата во Алмопија и создаде уметничко дело оддалечен од неа. Сите останати 18 уметници активно учествуваа на лице место. Финалниот настан на презентацијата на уметничките дела се одржа на 3 септември, во три јавни згради во Аридеа. Уметничките дела сега се здомени во Природно-историскиот музеј.

Сите 19 оригинални уметнички дела ќе се претстават во дигитална изложба во висока резолуција, заедно со постапката на креација на уметничките дела.

 • zorba
 • zlatco
 • yerocosta
 • sashko
 • provata
 • polichronakis
 • kumarianu
 • lampretsa
 • mastroyanaki
 • matta
 • papahatzi
 • petrovski
 • igor
 • iconomu
 • hristina
 • dejan
 • avgitidu