DSC04610
 1. Дејан Макариоски
 2. Дијана Солунчевска
 3. Малинка Атанасовска
 4. Кристијан Ристовски
 5. Васко Ристевски
 6. Игор Стојановски
 7. Даниела Митревска
 8. Златко Ѓоргиовски
 9. Иконому Марија
 10. Паљу Зои
 11. Папахаџи Фотини
 12. Провата Елени
 13. Стефаниду Деспина

14. Ваицис Триандафилос