Општина Новаци за потребите на проектот „Жива историја – жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува повик за заинтересирани учесници, претставници на фотографски студија и самостојни фотографи за учество на обука за фотографирање на природните и историските патеки, Вклучување на уметноста – Крстопатите на природата и историјата во рамките на овој проект.

Повик…