Υπόβαθρο του έργου

Οι δύο γειτονικοί Δήμοι της Αλμωπίας και του Νόβατσι χαρακτηρίζονται από πλούσια τοπία και πολλά πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία, τα οποία αν ενισχυθούν μπορούν να λειτουργήσουν ως βασική κινητήρια δύναμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα μέρη δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και μείνουν ανεκμετάλλευτα, ακόμη κι αν έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα σημαντικά από τις τοπικές και κυβερνητικές αρχές. Επιπρόσθετα, είναι εμφανές ότι υπάρχει έλλειψη στην έγκριση δράσεων για μια συντονισμένη και από κοινού προώθηση των πολιτιστικών και φυσικών τόπων και μια ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για την αποκατάσταση των χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος. Έτσι, το κύριο πρόβλημα που το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει είναι η διερεύνηση της δυναμικής της φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς επικεντρώνοντας στην προώθηση τους, δεδομένου ότι αποτελούν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των δύο περιοχών.
Ταυτόχρονα, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τον οικολογικό τουρισμό είναι μια κοινή αλήθεια και στις δύο χώρες και φαίνεται ως ένα ακόμα στοίχημα για την οικονομική ανάπτυξη. Ο οικολογικός τουρισμός καθώς και ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός είναι μια νέα τάση σε παγκόσμιο επίπεδο κερδίζοντας έδαφος στους τουρίστες που αναζητούν ολοένα και περισσότερο τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού . Με τον τρόπο αυτό, οι τοπικές αρχές οφείλουν να αναγνωρίσουν αυτή τη δυνατότητα, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να προσφέρουν καινοτόμο τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η Αλμωπία είναι ήδη ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, καθώς οι ιαματικές πηγές στα Λουτρά προσελκύουν πολλούς επισκέπτες όλο το χρόνο. Ωστόσο , οι περισσότεροι από τους επισκέπτες μένουν ένα σύντομο χρονικό διάστημα , χωρίς να αφήνουν τα στενά σύνορα των ιαματικών, επειδή οι πηγές είναι το μόνο ανεπτυγμένο τουριστικό μέρος. Υπάρχουν πολλά άλλα μέρη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής που δεν έχουν προωθηθεί ως τουριστικοί προορισμοί , αν και παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες. Ομοίως, στο Δήμο Νόβατσι υπάρχει επίσης σημαντική συγκέντρωση αξιοθέατων που μπορούν δυναμικά να μετατραπούν σε πολύτιμα τουριστικά αξιοθέατα.
Οι περιοχές και των δύο αυτών τομέων μπορούν να γίνουν ένα σημαντικό προσόν και να αποκτήσουν ελκυστικότητα αποκαλύπτοντας την προστιθέμενη αξία τους μέσω της παρουσίασής τους υπό ένα νέο πρίσμα, που συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν , την προώθησή τους με νέα μέσα και κυρίως μέσω της σύνδεσής τους με τον εναλλακτικό τουρισμό. Μεταξύ άλλων, η αναζήτηση νέων τρόπων προσέλκυσης είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία. Ο τοπικός πληθυσμός από τις δύο περιοχές θα επωφεληθεί από την πράξη, καθώς αυτή μπορεί να ενισχύσει την τουριστική οικονομική ανάπτυξη. Ο αντίκτυπος που θα έχει το έργο σε δύο περιοχές είναι η τεκμηρίωση της πλούσιας κληρονομιάς με την οποία είναι προικισμένη – ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διατήρηση – και το τουριστικό ενδιαφέρον που θα συλλέξουν.

Στόχοι του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση κοινών παρεμβάσεων από τους εταίρους ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν, να ενοποιήσουν τους ιστορικούς και φυσικούς πόρους της διασυνοριακής περιοχής (ανά Δήμο) και να τους παρουσιάσουν σε μια μορφή που μπορεί να ενισχύσουν την τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της τεκμηρίωσης και της εξερεύνησης της σύνδεσης μεταξύ των μνημείων καθώς και μεταξύ των φυσικών χώρων της κάθε περιοχής και την ανάδειξη της δυναμικής τους ως πολύτιμοι τόποι έλξης.

Ειδικοί στόχοι:

 • Να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για συντονισμένες δράσεις αξιοποίησης των μνημείων και των φυσικών τόπων, παρουσιάζοντας τα στο κοινό με νέα μέσα αναπαράστασης. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τη συμμετοχή των καλλιτεχνών και τη δημιουργία έργων τέχνης.

 • Να εκμεταλλευτεί την ανάδυση των νέων τεχνολογιών που θα ευνοήσουν την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών με τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και εφαρμογών.

 • Να παρουσιάσει νέα τουριστικά προϊόντα και να ενισχύσει τη φήμη των εμπλεκόμενων περιοχών ως ελκυστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού με την σύσταση των ιστορικών και φυσικών μονοπατιών.

 • Να ενισχύσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής, διασφαλίζοντας σταθερή προσέλευση τουριστών που προτιμούν τον πολιτιστικό, θρησκευτικό και οικολογικό τουρισμό.

 • Να προσθέσει αξία στις ήδη πολύτιμες, σημαντικές, αλλά όχι γνωστές περιοχές, εμπλουτίζοντας τα μέσα για την παρουσίασή τους.

 • Να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία με έμφαση στην προστασία και την εκπροσώπηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των δύο περιοχών , σε μια προσπάθεια να προωθήσει τις διαφορές και τις ομοιότητες των περιοχών και να οδηγήσει σε κοινή ανάπτυξη του τουρισμού.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι να δημιουργηθούν τρία μονοπάτια και συγκεκριμένα οι «Δρόμοι της Ζωντανής Φύσης» , «Δρόμοι της Ζωντανής Ιστορίας» , «Σταυροδρόμι της Ιστορίας και Φύσης» σε κάθε χώρα. Ο όρος «μονοπάτι» χρησιμοποιείται μεταφορικά για να καθορίσει την ενοποίηση των περιοχών που έχουν επιλεγεί ως το πιο σημαντικό σε κάθε τομέα και σε κάθε περιοχή. Είναι ένα κοινό εργαλείο για την προώθηση των ιστορικών και των φυσικών πόρων των περιοχών και σκοπεύει να γίνει ο άξονας της μελέτης και την παρουσίασή τους σε ένα ευρύτερο κοινό . Υπό αυτές τις συνθήκες , τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:

 • Ένα πακέτο επικοινωνίας για την προώθηση του έργου και τους στόχους του (φυλλάδια, cds, banners, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου και βίντεο).

 • Τέσσερις συναντήσεις εργασίας.

 • Μια ιστοσελίδα για το έργο και συνεχής ενημέρωση της.

 • Ένα σχέδιο επικοινωνίας.

 • Δύο ανοικτές στο κοινό ημερίδες.

 • Δύο έρευνες πεδίου για την τεκμηρίωση των ιστορικών μνημείων (μία ανά Δήμο).

 • Δύο έρευνες πεδίου για την τεκμηρίωση των θέσεων φυσικής κληρονομιάς (μία ανά Δήμο).

 • Τέσσερις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων καταγραφής των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των ερευνών πεδίου (δυο ανά Δήμο).

 • Δύο προγράμματα φιλοξενίας από δύο ομάδες των καλλιτεχνών για την καλλιτεχνική αναπαράσταση των καθορισμένων σημείων ενδιαφέροντος (ένα ανά Δήμο).

 • Είκοσι οκτώ έργα τέχνης που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια των δύο οικιστικών προγραμμάτων.

 • Τρία ιστορικά μνημεία θα αποκατασταθούν στο Δήμο Νόβατσι.

 • Σημάδια των μονοπατιών.

 • Δύο ψηφιακές εκθέσεις για τα έργα τέχνης (μία ανά Δήμο).

 • Μία ηλεκτρονική εφαρμογή 3D για την παρουσίαση από τα πιο ελκυστικά μέρη που περιλαμβάνονται στα μονοπάτια.

 • Δύο πολύγλωσσοι ξεναγοί.

 • Ένα έργο που πληροί τα κριτήρια της από κοινού ανάπτυξης/υλοποίησης/στελέχωσης και χρηματοδότησης.

 • Ένα έργο που συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Αναμενόμενες συνέπειες

Το έργο σκοπεύει να συμβάλει στην προστασία και την προώθηση τόσο της φυσικής όσο και της ιστορικής κληρονομιάς. Η προστασία θα προκύψει από την τεκμηρίωση και τη δημιουργία ενός πλούσιο αρχείου που θα είναι διαθέσιμο για μελέτες αποκατάστασης στο μέλλον. Θα ενημερώσει επίσης τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες για την ύπαρξη αυτών των χώρων. Η πολύπλευρη προώθηση των χώρων θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της τουριστικής έλξης και την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης στις δύο ευρύτερες περιοχές. Τα μέσα για τα αποτελέσματα αυτά εμπλέκουν την τέχνη και νέους καλλιτεχνικούς τρόπους αναπαράστασης αποτελώντας έναν καινοτόμο τρόπο προώθησης, καθώς η τέχνη δεν έχει να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως ένας τρόπος προώθησης στη διασυνοριακή περιοχή. Αυτό πρόκειται να προσθέσει διαρκή αξία στα αποτελέσματα.

Δομή του έργου

WP1 Διαχείριση και συντονισμός

Δράση 1.1 Δραστηριότητες προετοιμασίας
Δράση 1.2 Διαχείριση έργου
Δράση 1.3 Συναντήσεις εργασίας
Δράση 1.4 Επαλήθευση δαπανών

WP2 Πληροφόρηση και δημοσιότητα

Δράση 2.1 Δράσεις διάχυσης
Δράση 2.2 Ιστοσελίδα έργου
Δράση 2.3 Επικοινωνιακό σχέδιο
Δράση 2.4 Ημερίδα λήξης

WP3 Καταγραφή των ιστορικών και φυσικών τόπων

Δράση 3.1 Τεκμηρίωση των ιστορικών τόπων
Δράση 3.2 Βάση δεδομένων
Δράση 3.3 Τεκμηρίωση των φυσικών τόπων
Δράση 3.4 Βάση δεδομένων

WP4 Καλλιτεχνική έρευνα και παρουσίαση

Δράση 4.1 Συγκρότηση της ομάδας των καλλιτεχνών
Δράση 4.2 Δημιουργία αρχικού καλλιτεχνικού υλικού
Δράση 4.3 Αναπαράσταση και δημιουργία πρωτότυπων έργων τέχνης
Δράση 4.4 Δημιουργία μιας ψηφιακής έκθεσης

WP5 Δημιουργία μονοπατιών

Δράση 5.1 Ανάπτυξη των ιστορικών και φυσικών μονοπατιών
Δράση 5.2 Αποκατάσταση μνημείων
Δράση 5.3 Εγκατάσταση των μονοπατιών
Δράση 5.4 Ηλεκτρονική τρισδιάστατη εφαρμογή
Δράση 5.5 Τουριστικοί οδηγοί

Πρόοδος του έργου

WP1 Διαχείριση και συντονισμός

Η 1η συνάντηση εργασίας έλαβε χώρα στην Αριδαία στις 24 Οκτωβρίου 2013.
Η 2η συνάντηση έγινε στο Νόβατσι στις 7 Μαρτίου 2014.

WP2 Πληροφόρηση και δημοσιότητα

Το επικοινωνιακό σχέδιο έγινε τον Οκτώβριο του 2013.
Το επικοινωνιακό πακέτο δημιουργήθηκε και το πληροφοριακό υλικό θα αναράγεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου.
Η ιστοσελίδα δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2014.

WP3 Καταγραφή των ιστορικών και φυσικών τόπων

Στο Δήμο του Νόβατσι, οι έρευνες στους ιστορικούς και φυσικούς τόπους υλοποιούνται και είναι στο τελικό στάδιο.
Στο Δήμο Αλμωπίας, ο διαγωνισμός που περιλαμβάνει τις έρευνες είναι σε εξέλιξη. Για αυτό, οι έρευνες έχουν παραταθεί.

WP4 Καλλιτεχνική έρευνα και παρουσίαση

Οι ανοιχτές προσκλήσεις προς τους καλλιτέχνες έχουν δημοσιευθεί τον Απρίλιο και Μάιο. Η διοργάνωση των προγραμμάτων φιλοξενίας των καλλιτεχνών είναι σε εξέλιξη. Θα λάβουν χώρα και τα δυο τον Αύγουστο 2014.

WP5 Δημιουργία μονοπατιών

Ο σχεδιασμός των μονοπατιών είναι σε εξέλιξη τόσο στην Αλμωπία όσο και στο Νόβατσι.
Οι αποκαταστάσεις στο Νόβατσι είναι στην τελική φάση.